colors-1 FS34079 Dark Green colors-2 FS36152 Ocean Grey
colors-3 FS36270 Medium Sea Grey colors-4 FS34583 Sky
colors-5 FS35044 Insignia Blue colors-6 FS33538 Insignia Yellow
colors-7 FS30109 Insignia Red colors-8 FS37875 Insignia White
colors-9 FS37178 Aluminium colors-10 FS34226 Aircraft Grey-Green